Výzva: Výzva poslancov PSK

Názov žiadateľa: Regionálna značka HORNÝ ZEMPLÍN

Názov akcie/projektu: Zemplínske remeslo má zlaté dno

Termín realizácie akcie/projektu: 1.8.2023 – 15.11.2023

Miesto realizácie akcie/projektu: okresy Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Medzilaborce, Stropkov

Celkové výdavky: 3 750,00 EUR

Schválená výška dotácie: 3 000,00 EUR

 
Stručný popis projektu:
Cieľom predkladaného projektu bolo prispieť k ochrane kultúrneho dedičstva regiónu Horný Zemplín propagáciou a zachovávaním tradičných remesiel.

Predmetom projektu boli dve hlavné aktivity:

1. E-propagácia regionálnej značky a remesiel – Spracovaný bol reklamný videospot Regionálna značka HORNÝ ZEMPLÍN o tradičných remeslách. Obsahom videospotu sú zábery z vykonávania remeselnej činnosti vybranými remeselníkmi z územia Horný Zemplín v autentickom prostredí remeselných dielní, ako aj zábery z verejných akcií zameraných na propagáciu tradičných remesiel. Reklamný videospot bol zverejnený na webe RZ Horný Zemplín v galérii a na sociálnych sieťach Facebook a Youtube

2. Festivaly remesiel – Uskutočnili sa jedno 1-dňové verejné podujatie na prezentáciu tradičných remesiel s remeselnými stánkami (ukážky výroby a tradičných produktov):

Vranov nad Topľou 5.10.2023, pred AOC, 18 remeselných stánkov – remenárstvo, hrnčiarstvo, kováčstvo, včelárstvo, včelie produkty, medovnikárstvo, šperkárstvo, píšťalkárstvo, čipkárstvo, hračkárstvo, krajčírstvo, sviečkárstvo, rezbárstvo, košikárstvo, maľovaný textil, samorasty, textilná výroba, spracovanie kovov a kovotepectvo. Podujatie bolo realizované v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou, ktoré bezodplatne poskytlo organizačnú pomoc (verejné priestranstvo, elektrická prípojka, propagácia na základných školách).

Remeselné podujatia sa napriek jesennému obdobiu tešili veľkej pozornosti verejnosti, najmä materských, základných a stredných škôl a občanov mesta Vranov nad Topľou. Súčasťou remeselných stánkov boli praktické ukážky remesiel s možnosťou si ich vyskúšania a rozhovory moderátora podujatia s remeselníkmi. Podujatie bolo propagované dvomi bannermi umiestnenými v centre mesta Vranov nad Topľou, rozoslaním pozvánok mailovou poštou, ako aj cez sociálne siete (Facebook). Prístup na podujatia bol bezplatný.

Publicita projektu (logo PSK, text) bola zabezpečená v reklamnom videospote Regionálny produkt HORNÝ ZEMPLÍN, na profile na sociálnej sieti Facebook, na propagačných banneroch, na pozvánkach k remeselnému podujatiu a na označeniach remeselných stánkov. Fotodokumentácia z podujatia je uložená v galérii webu RZ Horný Zemplín.

Projekt bol podporený z rozpočtu PSK.