O NÁS

Vo februári 2022 bolo založené záujmové združenie právnických osôb s názvom Regionálna značka Horný Zemplín. Jeho vznik bol výsledkom iniciatívy MAS Pod hradom Čičva a diskusií viacerých subjektov z regiónu Horný Zemplín (MAS Slanské vrchy – Topľa, MAS LABOREC, MAS Pod Vihorlatom, RRA Zemplín, OOCR Horný Zemplín), ktoré prebiehali v roku 2021.

Záujmové územie združenia tvorí 5 okresov: Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov a Vranov nad Topľou. Zakladajúcimi subjektmi združenia sú: Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva, Miestna akčná skupina Slanské vrchy – Topľa, Občianske združenie Veršočok, Regionálna rozvojová agentúra Zemplín a DIAMELL s.r.o.

Predmetom činnosti združenia je podporiť kultúrny a ekonomický rozvoj regiónu Horný Zemplín zachovávaním tradičných remesiel a propagáciou miestnych výrobkov, služieb a podujatí. Ciele a úlohy združenia bližšie popisujú Stanovy RZ Horný Zemplín.

Základná symbolika logotypu je vyjadrená štylizovanou včelou, ktorá charakterizuje región Horného Zemplína, kde je včelárstvo veľmi rozšírené.

Včela vyjadruje asociácie ľudí tohto regiónu, ich vlastnosti a činnosti: pracovitosť, húževnatosť, usilovnosť, vytrvalosť, dedičstvo predkov, ručná práca, pestovateľstvo, lúky a polia, najvyššia a najčistejšia kvalita. Včela symbolizuje život, rodinu, spoločenstvo, spolupráca a deľbu práce, zdravé životné prostredie, nenahraditeľný úžitok pre prírodu (opeľovanie) a užitočnosť pre človeka (rozmanité produkty) vo vzájomnej závislosti.

Do logotypu sú zakomponované aj vedľajšie motívy:
zemplínske srdce – trojlístok na chrbte včely, typický folklórny prvok na zemplínskych krojoch
stružlina – symbolizuje rezbárstvo a prácu s drevom ako typické zemplínske remeslo, tiež let včely, ako špirála symbolizuje tiež pokrok a kolobeh života
oblúk – symbolizuje slnko

Farby loga vyjadrujú:
zlatožltá farba symbolov – farba medu a dreva, zlata, slnka a radosti
tmavozelená farba písma – príroda a lesnaté územie Horného Zemplína