REGIONÁLNE ZNAČKY

Regionálna značka je značkou kvality. Označuje kvalitné prírodné, poľnohospodárske, potravinárske produkty, výnimočné remeselné výrobky a služby, ktoré sú výsledkom práce miestnych remeselných výrobcov, poľnohospodárskych a potravinárskych producentov a poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb. Úlohou značky je reprezentovať kvalitu regiónu, jeho ľudí, kultúru, tradície a pozitívny vzťah k životnému prostrediu, a hlavne, podporiť predaj regionálnych produktov od miestnych producentov, ktoré sú jedinečné vo vzťahu k regiónu.

V súčasnosti pôsobí na Slovensku 17 regionálnych značiek, ktorých odbornými a finančnými garantmi sú rôzne organizácie (MAS, OOCR, VÚC, osvetové zariadenia, atď.) so zameraním na regionálny rozvoj a ochranu miestneho kultúrneho dedičstva. Informácie o ich činnosti je možné nájsť na ich webových sídlach. Logotypy regionálnych značiek obsahujú označenie „regionálny produkt“ a sú zväčša v jednotnom grafickom dizajne. Koordinátorom regionálnych značiek na Slovensku je Národná sieť miestnych akčných skupín SR.