Regionálna značka Horný Zemplín

Vo februári 2022 bolo založené záujmové združenie právnických osôb s názvom Regionálna značka Horný Zemplín. Jeho vznik bol výsledkom iniciatívy MAS Pod hradom Čičva a diskusií viacerých subjektov z regiónu Horný Zemplín (MAS Slanské vrchy – Topľa, MAS LABOREC, MAS Pod Vihorlatom, RRA Zemplín, OOCR Horný Zemplín), ktoré prebiehali v roku 2021.

Záujmové územie združenia tvorí 5 okresov: Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov a Vranov nad Topľou. Zakladajúcimi subjektmi združenia sú: Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva, Miestna akčná skupina Slanské vrchy – Topľa, Občianske združenie Veršočok, Regionálna rozvojová agentúra Zemplín a DIAMELL s.r.o.

Predmetom činnosti združenia je podporiť kultúrny a ekonomický rozvoj regiónu Horný Zemplín zachovávaním tradičných remesiel a propagáciou miestnych výrobkov, služieb a podujatí. Ciele a úlohy združenia bližšie popisujú Stanovy RZ Horný Zemplín.

Regionálna značka je značkou kvality. Označuje kvalitné prírodné, poľnohospodárske, potravinárske produkty, výnimočné remeselné výrobky a služby, ktoré sú výsledkom práce miestnych remeselných výrobcov, poľnohospodárskych a potravinárskych producentov a poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb. Úlohou značky je reprezentovať kvalitu regiónu, jeho ľudí, kultúru, tradície a pozitívny vzťah k životnému prostrediu, a hlavne, podporiť predaj regionálnych produktov od miestnych producentov, ktoré sú jedinečné vo vzťahu k regiónu.

V súčasnosti pôsobí na Slovensku 17 regionálnych značiek, ktorých odbornými a finančnými garantmi sú rôzne organizácie (MAS, OOCR, VÚC, osvetové zariadenia, atď.) so zameraním na regionálny rozvoj a ochranu miestneho kultúrneho dedičstva. Informácie o ich činnosti je možné nájsť na ich webových sídlach. Logotypy regionálnych značiek obsahujú označenie „regionálny produkt“ a sú zväčša v jednotnom grafickom dizajne. Koordinátorom regionálnych značiek na Slovensku je Národná sieť miestnych akčných skupín SR.

AKTUALITY

Zemplínske remeslo má zlaté dno
Vranov nad Topľou – 05.10.2023

Na podujatí „Zemplínske remeslo má zlaté dno“ vo Vranove nad Topľou sa 05.10.2023 zúčastnilo 18 remeselníkov prevažne z Horného Zemplína.

Viac sa dozviete v aktualitách alebo si pozrite galériu z podujatia.

Zemplínske remeslo má zlaté dno
Medzilaborce – 11.10.2022

Akcia ZEMPLÍNSKE REMESLO MÁ ZLATÉ DNO v Medzilaborciach mala 11.10.2022 úspešný priebeh.

Viac sa dozviete v aktualitách alebo si pozrite galériu z podujatia.

Zemplínske remeslo má zlaté dno
Vranov nad Topľou – 13.10.2022

NA VÝCHODE NIČ NIE JE ? Na podujatí „Zemplínske remeslo má zlaté dno“ vo Vranove nad Topľou sa 13.10.2022 zúčastnilo 18 výrobcov rôzneho zamerania.

Viac sa dozviete v aktualitách alebo si pozrite galériu z podujatia.