KONTAKT

Regionálna značka HORNÝ ZEMPLÍN
Sládkovičova 1995/32
093 02 Hencovce
Facebook

IČO: 54421438
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK02 0900 0000 0051 8793 9431

RNDr. Pavol Kaňuch – predseda
Mobil: 0905 223562
E-mail: kanuch.pavol@gmail.com

Ing. Ervín Petrík – podpredseda
Mobil: 0915 921439
E-mail: petrik.ervin@gmail.com

 

Ing. Ivana Vaňková – administratíva
Mobil: 0915 418593